2015 m. lapkričio 16 d., pirmadienis

NAUJAS MOKYMŲ KURSAS

ĮSISĄMONINIMU (MINDFULNESS) GRĮSTOS
KOGNITYVINĖS IR ELGESIO TERAPIJOS PAGRINDAI
PODIPLOMINIŲ STUDIJŲ KURSAS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETE (EMI)
MOKYMŲ KODAS KMU 743

Kursas skirtas visų specialybių gydytojams ir psichologams.

Dėstymo trukmė ir forma
Studijų trukmė – 1 metai. Studijas sudaro 10 blokų po dvi mokymų dienas (po 8 ak. val. per dieną). Mokymai vyks savaitgaliais kartą per mėnesį. Bendra mokymų trukmė 160 val.
Mokymai vyks Vilniuje ir Kaune (užsiėmimų skaičius kiekviename mieste priklauso nuo kursantų pasiskirstymo pagal miestus).

Preliminarus užsiėmimų tvarkaraštis
Pirmasis užsiėmimų blokas vyks 2016 m. sausio 30-31 d.d. Kaune, antrasis – 2016 m. kovo 12-13 d.d. Vilniuje, trečiasis – 2016 m. balandžio 9-10 d.d. Kaune, ketvirtasis – gegužės 7-8 d.d. Vilniuje. Tikslios likusių šešių blokų datos bus paskelbtos pradėjus studijas ir priklausys nuo kurso dalyvių gyvenamosios vietos.

Mokymų kaina už visas studijas (160 val.) – 796 Eurai. Galima mokėti ir dalimis, t.y. 4 kartus po 199 Eur. Išimties tvarka gali būti svarstomi ir kiti mokėjimų variantai.

Baigusieji kursą gaus LSMU Podiplominių studijų kurso baigimo pažymėjimą.  Programa patvirtinta LSMU Medicinos fakulteto taryboje (2015 06 10) bei įregistruota VU ir LSMU Podiplominių studijų sistemoje www.medas.lt (kodas KMU 743, žr. „Įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“.)

Norintieji dalyvauti studijose kviečiami registruotis iki 2015 m. gruodžio 20 d. (t.y. apie dalyvavimą studijose pranešti el.paštu info@psichoterapija.info) bei iki 2016 m. sausio 5 d. pateikti:  
1. Laisvos formos prašymą, nurodant savo kontaktinius duomenis, adresuotą LSMU Elgesio medicinos instituto direktoriui, dalyvauti mokymuose „Įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai““, kursų kodas KMU 743.
2. Įgytos specialybės/kvalifikacijos diplomų kopijas (bakalauro ir/ar magistro diplomų kopijas).  

Skenuotus dokumentus siųsti el.paštu info@psichoterapija.info arba registruotu paštu (VŠĮ Neuromedicinos institutas, Tvirtovės alėja 90A, Kaunas, LT-50185).  Gavęs patvirtinimą dėl studijų kursantas turės užsiregistruoti studijų programoje www.medas.lt ir iki studijų pradžios sumokėti mokestį (visą mokestį arba dalį jo, pagal susitarimą). Dalyvių skaičius ribotas. Pirmiausiai priimami anksčiausiai užsiregistravę ir dokumentus pateikę asmenys. Priimti programos dalyviai pasirašys sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu. 
Kurso vadovas: LSMU Elgesio medicinos instituto mokslo darbuotojas dr. Julius Neverauskas.

Norinčiuosius gauti papildomos informacijos kviečiame rašyti el.paštu info@psichoterapija.info arba
skambinti tel. 8*60250142 (Gailutė Siucilienė).
Išsamesnė informacija pateikiama ir atnaujinama svetainėje www.psichoterapija.info.