2013 m. gegužės 20 d., pirmadienis

ĮVADINIS PSICHOTERAPIJOS (KOGNITYVIOSIOS IR ELGESIO TERAPIJOS) KURSAS

ĮVADINIS PSICHOTERAPIJOS (KOGNITYVINĖS IR ELGESIO TERAPIJOS) MOKYMO KURSAS

Šiuo metu Lietuvos Sveikatos mokslų Universitetas, Elgesio medicinos institutas planuoja nuo 20313 m. rugsejo menesio pradėti Įvadinį psichoterapijos (kognityvinės ir elgesio terapijos) mokymo kursą.

I. ESMINIAI ĮVADINIO PSICHOTERAPIJOS (KOGNITYVINĖ IR ELGESIO TERAPIJA) MOKYMO KURSO ASPEKTAI

Kursas skirtas visų specialybių gydytojams ir psichologams.
• Baigusiems mokymus gydytojams bus išduodamas LSMU Įvadinio psichoterapijos kurso baigimo pažymėjimas, leidžiantis užsiimti siaura medicinos praktika – psichoterapija Lietuvos Respublikoje (SAM įsakymas Nr. V-680 (2004 09 29)). Mokymas vyks remiantis LSMU patvirtina programa (kodas KMU 668). Psichologų psichoterapinė praktika kol kas nereglamentuota, tačiau baigusieji šias studijas gaus maksimalų šiuo metu esančio universitetinio specialiųjų profesinių studijų podiplominio mokymo kursą psichoterapijos srityje ir LSMU Įvadinio psichoterapijos kurso baigimo pažymėjimą.
• Tos pačios trukmės panašūs įvadiniai psichoterapijos kursai, tik besiremiantys daugiau psichodinaminės krypties mokyklomis šiuo metu veikia VU ir LSMU.
• Programa registruota VU ir LSMU podiplominių studijų sistemoje www.medas.lt (kodas KMU 668).


DĖSTYMO TRUKMĖ IR FORMA
• Kurso trukmė – 3 metai, 120 senųjų kreditų po 40 val. arba 180 naujųjų ECTS kreditų - viso 4800 val. Kiekvienais metais mokymosi trukmė - 60 ECTS kreditų (1600 val.). Kontaktinis laikas sudarys pusę mokymuisi skirto laiko (2400 val.), kontroliuojamas savarankiškas darbas – irgi pusę mokymuisi skirto laiko (2400 val.).

Įvadinio psichoterapijos kurso (kognityviosios ir elgesio psichoterapijos) mokymo programos papildymas (išlyginamosios studijos) kandidatams į kursantus, kurie neturi reikiamų psichiatrijos arba psichologijos bazinių žinių:
– gydytojams (išskyrus gydytojus psichiatrus) – psichologijos programa 100 val.
– psichologams – psichiatrijos programa 100 val.
• Vietoje programos papildymo gali būti įskaitytas psichoterapijos mokymo programų VU arba KMU įvadiniame psichoterapijos kurse gautos valandos atitinkamai.

Kurso vykimo tvarka dar derinama su kursantais, tačiau pirmaisiais metais vyks 10 savaitgalinių „auditorinių“ blokų (penktadienis-sekmadienis) per metus. Kita dalis užsiėmimų bus vykdoma efektyvių internetinio ryšio komunikacijų, tokių, pavydžiui, kaip skype, pagalba. Kursantai gali praleisti ne daugiau nei 15 proc. kiekvieno tipo užsiėmimų.
Yra didelė tikimybė, kad mokymai vyks ir Kaune, ir Vilniuje.

Išlaikius sėkmingai egzaminą kursantei (-ui) išduodamas nustatytos formos LSMU Įvadinio psichoterapijos (kognityviosios ir elgesio psichoterapijos) kurso baigimo pažymėjimas. Jei kursantas egzamino neišlaikė, jis gali egzaminą perlaikyti. Pasitaisymo egzaminas laikomas tik su mokymo komiteto leidimu ir ne daugiau kaip du kartus. Jei kursantas egzamino neišlaiko trečią kartą, jis pašalinamas iš mokymo programos.

II. PRIĖMIMO Į MOKYMUS TVARKA
I. Apsisprendusieji kandidatai pateikia:
1) Prašymą;
2) Detalią autobiografiją su įgytų kvalifikacijų bei mokymų aprašymais;
3) Mokslo ir tobulinimosi kursų bei kvalifikacijų patvirtinimo dokumentus ir jų kopijas;
4) Motyvacinį laišką.
II. Įvyksta 2 nepriklausomi atrankos pokalbiai su dviem mokymo komiteto nariais, kurie nepriklausomai įvertina pokalbio rezultatus ir (raštu arba žodžiu) pristato mokymo komitetui. Mokymo komitetas nusprendžia priimti kandidatą ne mažesne kaip 2\3 MK narių balsų dauguma. Jei kyla abejonės, galima paskirti 3-iąjį pradinį pokalbį su dar vienu mokymo komiteto nariu.
III. Programos mokymo komitetas priima sprendimą apie kandidato (-ės) priėmimą mokyti programoje. Apie sprendimo rezultatus kandidatas (-ė) informuojami raštu. Mokymo komiteto sprendimas nepriimti kandidato nėra apeliuojamas.
IV. Priimti programos dalyviai pasirašo sutartį su LSMU Elgesio medicinos institutu ir gauna visą reikalingą informaciją apie mokymo programą (programos turinį, reikalavimus, organizavimo tvarką, planus).

III. APMOKĖJIMAS UŽ KURSUS
• Kaina: apie 2450 Lt pusmečiui (vienam semestrui, kaina dar bus patikslinta). Mokama už metus, atskirais atvejais kas pusę metų, iš anksto arba pagal sutartį.
• Kursus apmoka patys kursantai arba įstaigos.

IV. ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS

1. Kodėl kursas vadinasi Įvadinis, nors jo programa labai išsami? Kurso pavadinimas susiklostė istoriškai, nes prieš daugelį metų VU ir LSMU universitetų rektorių susitarimu buvo sukurtas kursas gydytojams, norintiems gauti teisę užsiimti siauros specializacijos veikla – psichoterapija. Kursas buvo pavadintas Įvadiniu, nors tai (kartu su kitais dviem Įvadiniais psichoterapijos kursais VU ir LSMU, daugiau skirtais psichodinaminei terapijai) yra išsamiausia ir didžiausia universitetinė programa Lietuvoje. Pagal galiojančius įstatymus baigus jį gydytojams suteikiama teisė gauti siauros specializacijos pažymėjimą. Psichologų psichoterapinė veikla kol kas nėra reglamentuota, tačiau tokios apimties universitetinis kursas tikrai turėtų atitikti bet kokius ateities reikalavimus.
2. Ar reikės papildomai mokėti už asmeninę terapiją? Didžiausią dalį asmeninio patyrimo sudarys patyrimas grupinės terapijos grupėje. Pageidaujantiems individualios terapijos gali tekti mokėti papildomai nedidelę kainą.
3. Kas dėstys? Planuojama, kad didelę dalį kognityvinės ir elgesio terapijos mokymų dėstys dr. J. Neverauskas. Taip pat planuojama, kad dėstys LSMU dėstytojai, taip pat kviestiniai lektoriai iš Lietuvos. Planuojama, kad siekiant atitikti Europos elgesio ir kognityviosios terapijų asociacijos (EABCT) reikalavimus terapeutams taip pat dėstys kviestiniai lektoriai iš užsienio, pripažinti KET mokytojai.
4. Kiek valandų gali būti užskaityta tiems, kurie dalyvavimo kituose mokymuose? Iš viso gali būti užskaityta iki 800 val. mokymų. Ar reikės mokėti už užskaitytas valandas? Tai dar spręs LSMU Finansų skyrius, kai bus surinkta grupė mokymams.
5. Kokia tvarka vyks atsiskaitymai užžinimas ir įgytus įgūdžius? Pagrindinis atsiskaitymas bus mokymo pabaigoje (po visų studijų). Atskiri atsiskaitymai vyks kiekvienais metais, taip pat po pirmojo pusmečio reikės pradėti pristatinėti savo mokomosios terapijos atvejus supervizijoms.
6. Ar mokymas apims tik KET ar ir kitas psichoterapijos sritis? Mokymo kursas skirtas išmokyti psichoterapijos kaip metodo, todėl dėmesys bus skiriamas visoms pripažintoms psichoterapijos rūšims. Nemažas dėmesys bus skiriamas psichodinaminei terapijai kaip daugelio psichoterapijos krypčių pradininkei. Tačiau didžiausia mokymo dalis bus skirta mokyti Kognityvinės ir elgesio terapijos, kaip šiuo metu pasaulyje vyraujančios psichoterapinės sistemos. Remiantis kitų šalių patirtimi vis daugiau psichoterapijos (ir beveik visa psichoterapija, finansuojama ligonių kasų) vykdoma kaip Kognityvinė ir elgesio terapija. Siekiant išsivysčiusiose šalyse naudojamų standartų tikėtina, kad panašiai vystysis situacija ir Lietuvoje.
7. Kaip bus atsižvelgiama į kursantų pageidavimus? Norime patikinti, kad siekiant mokymo programos efektyvumo (duoti visas reikalingas žinias ir įgūdžius su mažiausiomis galimomis sąnaudomis) bus maksimaliai atsižvelgiama į kursantų pageidavimus ir interesus. Į kursantus šioje situacijoje žiūrima kaip į partnerius vykdant mokymo programą ir siekiant užsibrėžtų tikslų.


Apsisprendusiuosius dalyvauti kviečiame atsiųsti el.paštu reda.repeckaite@neuromedicina.lt:

1) Laisvos formos prašymą, adresuotą LSMU Elgesio medicinos instituto direktoriui hab.dr. Robertui Bunevičiui ir podiplominių studijų Centro dekanei prof. Daivai Rastenytei, dalyvauti kursuose „Kognityvioji ir elgesio psichoterapija: įvadinis kursas“ (kursų kodas KMU 668). Siųsti skenuotą pasirašytą variantą el.paštu arba faksu 8*37 333843.
2) Detalią autobiografiją (CV) su įgytų kvalifikacijų bei mokymų aprašymais (tie, kurie dar nėra atsiuntę);
3) Mokslo ir tobulinimosi kursų bei kvalifikacijų patvirtinimo dokumentus ir jų kopijas (tie, kurie dar nėra atsiuntę);
4) Motyvacinį laišką.

1 komentaras:

  1. Dalinuosi šiuo liudijimu partneriams, kenčiantiems savo santykiuose, nes yra ilgalaikis sprendimas.

    Mano vyras paliko mane ir mūsų 2 vaikus dėl kitos moters 3 metams. Stengiausi būti stipri tik dėl savo vaikų, bet negalėjau suvaldyti skausmų, kurie kankina mano širdį. Buvau įskaudintas ir sutrikęs. Man reikėjo pagalbos, todėl ištyriau internetą ir aptikau svetainę, kurioje pamačiau, kad daktarė Ellen, burtininkė, gali padėti susigrąžinti meilužius. Aš susisiekiau su ja ir ji už mane surengė specialią maldą ir burtus. Mano nuostabai, po 2 dienų mano vyras grįžo namo. Taip mes vėl susijungėme ir šeimoje buvo daug meilės, džiaugsmo ir ramybės.

    Taip pat galite susisiekti su dr Ellen, galinga burtų tvarkytoja ir ieškoti sprendimų jos adresu ellenspellcaster@gmail.com. Taip pat galite naudoti Whatsapp jam +2349074881619

    AtsakytiPanaikinti